• Servicii:

   

  În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, notarul public îndeplineşte următoarele acte şi proceduri notariale:

   

  a) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;


  b) autentificarea înscrisurilor;
  - Declaraţii
  - Procuri
  - Testamente
  - Promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare (Antecontracte)
  - Contracte de vânzare de bunuri mobile sau imobile
  - Contracte de ipotecă mobiliară sau imobiliară
  - Contracte de donaţie cu sau fără sarcini; oferte de donaţie, acceptări de donaţie
  - Contracte de întreţinere
  - Contracte de rentă viageră
  - Contracte de comodat de bunuri mobile sau imobile
  - Contracte de locaţiune (închiriere)
  - Contracte de schimb
  - Acte de dezlipire sau alipire
  - Acte de partaj
  - Acte de constituire sau stingere drepturi de superficie, uz, uzufruct, servitute, habitaţie
  - Acte de dare în plată, novaţii, cesiuni de creanţe

   

  c) procedura succesorală notarială;
  - dezbaterea moştenirii pentru defuncţii care au avut ultimul domiciliu în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Giurgiu


  d) certificarea unor fapte;
  - faptul că o persoană se află în viaţă;
  - faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
  - faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;
  - faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;
  - rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
  - certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
  - certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.


  e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;


  f) darea de dată certă înscrisurilor;


  g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial;


  h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;


  i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;


  j) efectuarea şi legalizarea traducerilor;


  k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;


  l) activităţi fiduciare, în condiţiile legii;


  m) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;


  n) înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;


  o) certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora;


  p) procedura divorţului, în condiţiile legii;


  q) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;


  r) orice alte operaţiuni prevăzute de lege.