Acte necesare:

 

Actele enumerate mai jos au caracter orientativ.

Documentele necesare fiecărui act în parte se vor stabili de către notarul public.

Persoanele care din pricina infirmităţii sau a bolii nu pot semna, ori persoanele neştiutoare de carte vor fi asistate la încheierea actului de doi martori cu acte de identitate valabile.

 

Pentru lista actelor necesare, vă rugăm să apăsaţi pe butoanele-săgeţi.

 

NotariatContracte de vânzare, Contracte de donaţie, Contracte de întreţinere, Contracte de rentă viageră
 

 

Deschiderea procedurii succesorale (moştenire)
 

 

Testamente
 

 

Antecontracte de vânzare-cumpărare
 

 

Contracte de comodat, Contracte de închiriere
 

 

Divorţuri
 

 

Declaraţii
 
  • Acte de identitate ale părţilor

  • Orice alte documente utile cauzei

 

Procuri
 

 

Acte de ipotecă mobiliară sau imobiliară